xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> natanz.ir : RSS Tue, 2Mar202114:19:11 +0330 natanz.ir natanz.ir آگهی تجدید مزایده فروش 4 واحد تجاری در پاساژ شهرداری نطنز http://natanz.ir/news/news_item.asp?NewsID=15043واجدین شرایط می توانند جهت دریافت فرمهای مربوطه به واحد مالی مراجعه و جهت تحویل به دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20اقدام نمایند. natanz.ir مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG شهرداری نطنز http://natanz.ir/news/news_item.asp?NewsID=15042واجدین شرایط می توانند مدارک خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/12/19 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز تحویل نمایند. natanz.ir آگهی تجدید مزایده اجاره یک واحد تجاری در خیابان 17 شهریور http://natanz.ir/news/news_item.asp?NewsID=15041واجدین شرایط می توانند جهت دریافت فرمهای مربوطه به واحد مالی مراجعه و جهت تحویل به دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 99/12/19اقدام نمایند.natanz.ir