xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> natanz.ir : RSS Tue, 28Jan202023:20:23 +0330 natanz.ir natanz.ir مزایده اجاره 10 واحد تجاری در مجموعه پاساژ شهرداری http://natanz.ir/news/news_item.asp?NewsID=14815این شهرداری در نظر دارد تعداد 10 واحد تجاری از مجموعه تجاری پاساژ شهرداری واقع در خیابان امام خمینی(ره) را از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال با شرایط بصورت اجاره ای واگذار نماید.natanz.ir مزایده اجاره فروشگاه پارک سرچشمه سرابان http://natanz.ir/news/news_item.asp?NewsID=14814این شهرداری در نظر دارد فروشگاه پارک سرچشمه سرابان را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره برای مدت 7 ماه واگذار نماید. natanz.ir مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG شهرداری نطنز http://natanz.ir/news/news_item.asp?NewsID=14813این شهرداری در نظر دارد بهره برداری از جایگاه سوخت CNG را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یکسال واگذار نماید.natanz.ir